Klantenservice

 • 1. Algemeen
 • 2. Betaling
 • 3. Acties & kortingen
 • 4. Levering & Bestellingen
 • 5. Service & retouren
 • 6. Openingstijden
 • 7. Contact

Lees hier de Algemene informatie

Algemeen

Bedankt voor uw bezoek op BuuBaa.nl.

BuuBaa is een webwinkels gespecialiseerd in kinderartikelen. Wij hebben geen fysieke winkel waar u onze artikelen kunt bekijken, maar natuurlijk wel de mogelijkheid om deze thuis geleverd te krijgen. BuuBaa streeft ernaar om uw artikelen binnen 24 uur bij u thuis geleverd te hebben, Wilt u meer informatie over verzendingen kijk dan bij Levering & Bestellingen. 

Over ons

BuuBaa kijkt vooral naar de tijd van nu, een tijd waar snel dingen veranderen en steeds meer gebeurd rondom kinderen. Wij vinden het belangrijk dat wij producten kunnen aanbieden die een toegevoegde waarde hebben  voor uw kinderen.

Ons doel is om klanten te helpen bij het creëren van onvergetelijke momenten. Wij geloven dat producten van hoge kwaliteit en comfort, samen met een veilige en betrouwbare service, van cruciaal belang zijn voor onze klanten.

Daarom zijn wij altijd oplettend met wat klanten van ons verwachten en gaan vaak in gesprek met onze klanten. Wij verenigen partners met dezelfde doelstellingen om uiteindelijk een prachtig resultaat te behalen. Het is onze missie om klanten te assisteren bij het maken van onvergetelijke momenten tussen u en uw kinderen, waarin iets bijzonders gevierd kan worden.

Ons team is gedreven om de hoogste service te bieden en de beste producten te leveren, zodat uw kinderen de allerbeste kwaliteit hebben.

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

----
OVERZICHT

Deze website wordt geëxploiteerd door BuuBaa.com. De begrippen "wij", "we", "ons" en "onze" op deze site verwijzen naar BuuBaa.com. BuuBaa.com biedt deze website en alle informatie, hulpmiddelen en diensten die je via deze website ter beschikking worden gesteld, aan jou - de gebruiker - aan op voorwaarde dat je akkoord gaat met alle hierin opgenomen voorwaarden, beleidslijnen en kennisgevingen.

Door onze site te bezoeken en/of iets van ons te kopen, maak je gebruik van onze "Dienst" en ga je akkoord met de volgende algemene voorwaarden (hierna "Algemene Voorwaarden" of "Voorwaarden") genoemd, met inbegrip van bijkomende voorwaarden en beleidslijnen waarnaar hierna wordt verwezen of waarnaar hierna een koppeling wordt geplaatst. Deze Algemene Voorwaarden gelden voor alle gebruikers van de site, waaronder gebruikers die de site bezoeken, leveranciers, klanten, handelaren en/of personen die content bijdragen.
Lees deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig door voordat je onze website bezoekt of gebruikt. Als je delen van de site bezoekt of gebruikt, ga je ermee akkoord dat deze Algemene Voorwaarden voor jou verbindend zijn. Als je niet akkoord gaat met alle bepalingen van deze overeenkomst, mag je de website niet bezoeken en geen enkele dienst gebruiken. Voor zover deze Algemene Voorwaarden als een aanbod worden beschouwd, is de aanvaarding uitdrukkelijk beperkt tot deze Algemene Voorwaarden.

De Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op nieuwe functies of tools die aan de huidige winkel kunnen worden toegevoegd. De geldende versie van de Algemene Voorwaarden is steeds te vinden op deze pagina. We behouden ons het recht voor de Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk aan te passen, te wijzigen of te vervangen door updates en/of wijzigingen te publiceren op onze website. Je bent er verantwoordelijk voor deze pagina regelmatig te raadplegen om na te gaan of er iets gewijzigd is. Als je de website blijft gebruiken nadat we wijzigingen hebben gepubliceerd, betekent dit dat je deze wijzigingen aanvaardt.
Onze winkel wordt gehost door Shopify Inc. Zij voorzien ons van het online handelsplatform waarmee we onze producten en diensten aan je kunnen verkopen.

ARTIKEL 1 - VOORWAARDEN ONLINEWINKEL

Door akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden, verklaar je dat je meerderjarig bent volgens de wetgeving van je woonland, of dat je als meerderjarige volgens de wetgeving van je woonland ons toestemming hebt gegeven dat minderjarigen voor wie je verantwoordelijk bent deze site gebruiken.

Je mag onze producten niet gebruiken voor onrechtmatige of ongeoorloofde doeleinden. Je mag bij het gebruik van de Dienst ook geen inbreuk maken op de wetgeving van je rechtsgebied (waaronder wetgeving inzake auteursrecht).

Je mag geen wormen, virussen of schadelijke code doorsturen.

Als je een bepaling van deze Algemene Voorwaarden niet naleeft, zal dat leiden tot de onmiddellijke beëindiging van je Diensten.
ARTIKEL 2 - ALGEMENE BEPALINGEN

We behouden ons het recht voor onze dienstverlening om wat voor reden ook en op welk moment ook te weigeren aan wie dan ook.

Je erkent dat je content (met uitzondering van creditcardgegevens) zonder versleuteling doorgestuurd kan worden en dat er daarbij sprake kan zijn van (a) verzending over verschillende netwerken; en (b) wijzigingen aan de gegevens om te voldoen aan de technische vereisten die worden gesteld door aangesloten netwerken of apparaten. Creditcardgegevens wordt altijd versleuteld wanneer zij via netwerken worden doorgestuurd.

Je stemt ermee in geen enkel deel van de Dienst, het gebruik van de Dienst of toegang tot de Dienst of element op de website waarmee de Dienst wordt verstrekt, te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, door te verkopen of te exploiteren zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

De kopjes in deze overeenkomst zijn uitsluitend bedoeld om het je gemakkelijk te maken en doen geen afbreuk aan deze Voorwaarden, noch zijn ze op andere wijze van invloed hierop.
ARTIKEL 3 - NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID EN TIJDIGHEID VAN INFORMATIE

Wij zijn niet verantwoordelijk indien informatie op deze site onjuist, onvolledig of achterhaald is. Het materiaal op deze site wordt uitsluitend als algemene informatie verstrekt en mag niet worden gebruikt als de enige basis voor beslissingen, zonder raadpleging van primaire, nauwkeurigere, volledigere of recentere informatiebronnen. Als je vertrouwt op het materiaal op deze site, doe je dat op eigen risico.

Deze site kan bepaalde historische gegevens bevatten. Historische gegevens zijn naar hun aard niet actueel en worden enkel als referentie meegedeeld. We behouden ons het recht voor de inhoud van deze site op elk moment te wijzigen, maar we zijn er niet toe verplicht informatie op onze site bij te werken. Je stemt ermee in dat je er verantwoordelijk voor bent wijzigingen van onze site na te gaan.
ARTIKEL 4 - WIJZIGING VAN DE PRIJZEN EN DE DIENST

De prijzen voor onze producten kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.

We behouden ons het recht voor de Dienst of een deel ervan periodiek en zonder kennisgeving te wijzigen of stop te zetten.

We zijn tegenover jou of enige derde niet aansprakelijk voor enige aanpassing, prijswijziging, opschorting of stopzetting van de Dienst.
ARTIKEL 5 - PRODUCTEN OF DIENSTEN (indien van toepassing)

Bepaalde producten of diensten kunnen exclusief online via de website worden aangeboden. Deze producten of diensten kunnen in beperkte hoeveelheden beschikbaar zijn en kunnen alleen worden teruggestuurd of geruild overeenkomstig ons Retourbeleid.

We doen er alles aan de kleuren en afbeeldingen van onze producten in de winkel zo accuraat mogelijk weer te geven. We kunnen echter niet garanderen dat het beeldscherm van je computer alle kleuren juist weergeeft.
We behouden ons het recht voor de verkoop van onze producten of Diensten te beperken tot bepaalde personen, regio's of rechtsgebieden, zonder daartoe echter verplicht te zijn. We kunnen dit recht per geval uitoefenen. We behouden ons het recht voor de hoeveelheid van de producten of diensten die wij aanbieden, te beperken. Alle beschrijvingen en prijzen van producten kunnen door ons te allen tijde en naar eigen inzicht worden gewijzigd, zonder voorafgaande kennisgeving. We behouden ons het recht voor een product op welk moment ook niet meer aan te bieden. Een aanbod op deze site voor een product of dienst is ongeldig waar een dergelijk aanbod verboden is.

We garanderen niet dat de kwaliteit van producten, diensten, informatie of andere materialen die je aankoopt of verkrijgt, zal voldoen aan je verwachtingen, of dat fouten in de Dienst zullen worden verholpen.
ARTIKEL 6 - NAUWKEURIGHEID VAN FACTURERING EN ACCOUNTGEGEVENS

We behouden ons het recht voor bestellingen die je bij ons plaatst, te weigeren. Aankopen kunnen door ons naar eigen inzicht worden beperkt of geannuleerd, per persoon, per huishouden of per bestelling. Deze beperkingen kunnen ook worden opgelegd voor bestellingen door of via hetzelfde klantaccount of dezelfde creditcard, en/of bestellingen met hetzelfde factuuradres en/of bezorgadres. Indien we een bestelling wijzigen of annuleren, kunnen we je daarvan op de hoogte stellen met gebruik van het e-mailadres en/of het factuuradres of telefoonnummer dat je hebt verstrekt bij het plaatsen van de bestelling. We behouden ons het recht voor bestellingen te beperken of te weigeren die naar onze mening zijn geplaatst door handelaren, wederverkopers of distributeurs.
Je stemt ermee in bij elke aankoop in onze winkel actuele, volledige en juiste aankoop- en accountgegevens te verstrekken. Je stemt ermee in je accountgegevens en andere gegevens, waaronder je e-mailadres en de nummers en vervaldatums van je creditcards, steeds onmiddellijk bij te werken, zodat we je transacties kunnen uitvoeren en indien nodig contact met je kunnen opnemen.

Lees ons Retourbeleid voor meer informatie.
ARTIKEL 7 - OPTIONELE TOOLS

We kunnen je toegang geven tot tools van derden die we zelf niet controleren en waarover we geen zeggenschap of input hebben.

Je gaat ermee akkoord dat de toegang tot dergelijke tools je wordt verstrekt in de staat waarin ze zich bevinden ("as is") en voor zover ze beschikbaar zijn ("as available"), zonder enige garantie, voorwaarde of ondersteuning hiervan door ons. We zijn op geen enkele manier aansprakelijk voor of in verband met je gebruik van optionele tools van derden.

Je gebruikt optionele tools die via de site worden aangeboden geheel naar eigen keuze en geheel op eigen risico, en je moet ervoor zorgen dat je kennis hebt genomen van en akkoord gaat met de voorwaarden waaronder deze tools door de betreffende externe leveranciers worden verstrekt.

Indien we overgaan tot het aanbieden van nieuwe diensten en/of functies via de website (zoals het uitbrengen van nieuwe tools en hulpmiddelen), zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing op dergelijke nieuwe functies en/of diensten.
ARTIKEL 8 - KOPPELINGEN VAN DERDEN

Bepaalde content, producten en diensten die via onze Dienst beschikbaar zijn, kunnen materiaal van derden bevatten.

Koppelingen van derden op deze site kunnen je doorsturen naar externe websites waarmee we geen enkele band hebben. We zijn er niet toe gehouden de content of nauwkeurigheid te onderzoeken of te beoordelen, en we geven geen garanties en aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor materialen of websites van derden of andere materialen, producten of diensten van externe partijen.

We zijn niet aansprakelijk voor schade of nadeel betreffende de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, hulpmiddelen of content of andere transacties, die verband houden met websites van derden. Bestudeer de beleidslijnen en praktijken van de externe partij zorgvuldig voor je een transactie met hen aangaat. Klachten, vorderingen, problemen of vragen over producten van externe partijen moeten worden doorgestuurd naar die externe partij.
ARTIKEL 9 - REACTIES, FEEDBACK EN ANDERE INZENDINGEN VAN GEBRUIKERS

Als je op ons verzoek iets instuurt (bijvoorbeeld in het kader van een wedstrijd) of uit eigen beweging creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of andere materialen stuurt, ongeacht of dit online, via e-mail, via gewone post of op een andere manier gebeurt (samen "reacties" genoemd), ga je ermee akkoord dat we om het even welke reactie die je ons doorstuurt op om het even welk moment en zonder enige beperking kunnen bewerken, kopiëren, publiceren, verspreiden, vertalen en anderszins kunnen gebruiken. We zijn er niet toe verplicht (1) welke reactie dan ook vertrouwelijk te houden; (2) een vergoeding te betalen voor welke reactie dan ook; of (3) welke reactie dan ook te beantwoorden.
Zonder dat we daartoe verplicht zijn, kunnen we overgaan tot het controleren, bewerken of verwijderen van content waarvan we naar eigen inzicht vinden dat die onrechtmatig, beledigend, bedreigend, kwaadsprekend, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins afkeurenswaardig is of inbreuk maakt op deze Algemene Voorwaarden of op de intellectuele eigendomsrechten van enige partij.
Je gaat ermee akkoord geen reacties te plaatsen die afbreuk doen aan de rechten van derden, waaronder auteursrechten, merkrechten, het recht op privacy, persoonlijkheidsrechten of andere subjectieve of vermogensrechten. Je gaat er verder mee akkoord geen reacties te plaatsen die lasterlijk of anderszins onrechtmatig, beledigend of obsceen materiaal bevatten, of die computervirussen of andere malware bevatten die de werking van de Dienst of enige gerelateerde website kunnen aantasten. Je mag geen valse e-mailadressen gebruiken of je voordoen als iemand anders, of ons of externe partijen anderszins misleiden wat betreft de bron van enige reactie. Je bent zelf als enige verantwoordelijk voor alle reacties die je plaatst en voor de nauwkeurigheid ervan. We aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor reacties die door jou of enige externe partij worden geplaatst.

ARTIKEL 10 - PERSOONSGEGEVENS

Ons Privacybeleid regelt hoe we persoonsgegevens verzamelen en gebruiken. Lees ons Privacybeleid hier.
ARTIKEL 11 - FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN EN WEGLATINGEN

Het is mogelijk dat op onze site of in de Dienst typefouten, onnauwkeurigheden of weglatingen voorkomen die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten, vervoerstijden en beschikbaarheid. Indien informatie in de Dienst of op enige daarmee verband houdende website onnauwkeurig is, behouden we ons op elk moment het recht voor fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te verbeteren, informatie te wijzigen of bij te werken, of bestellingen te annuleren, zonder voorafgaande kennisgeving (ook nadat je een bestelling hebt geplaatst).

We verbinden ons niet om informatie in de Dienst of op enige daarmee verband houdende website, waaronder informatie over de prijs, bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, tenzij we daar wettelijk toe verplicht zijn. Als er in de Dienst of op enige daarmee verband houdende website een datum wordt vermeld waarop informatie is bijgewerkt of vernieuwd, betekent dit niet dat alle informatie in de Dienst of op enige daarmee verband houdende website is gewijzigd of bijgewerkt.
ARTIKEL 12 - VERBODEN GEBRUIK

Naast andere verboden die zijn opgenomen in de Algemene Voorwaarden, mag je de site en de inhoud ervan niet gebruiken:
(a) voor onrechtmatige doeleinden; (b) om anderen ertoe aan te zetten onrechtmatige handelingen te stellen of eraan deel te nemen; (c) om inbreuk te maken op internationale, nationale of lokale wet- en regelgeving; (d) om inbreuk te maken op onze intellectuele eigendomsrechten of op de intellectuele eigendomsrechten van anderen; (e) om mensen lastig te vallen, te beledigen, te beschadigen, in diskrediet te brengen, te belasteren, te kleineren, te intimideren of te discrimineren op basis van gender, seksuele gerichtheid, religie, etnische of nationale origine, ras, leeftijd of beperking; (f) om onjuiste of misleidende informatie door te sturen;
(g) om over te gaan tot het uploaden of doorsturen van virussen of andere schadelijke code die kan of zal worden gebruikt op een manier die de functionaliteit of werking van de Dienst of enige daarmee verband houdende website, andere websites of het internet aantast; (h) om de persoonsgegevens van anderen te verzamelen of te traceren; (i) voor spam, phishing, pharming, pretexting, spiders, crawling of scrapen; (j) voor welk obsceen of immoreel doel dan ook; of (k) om de beveiliging van de Dienst of enige daarmee verband houdende website, andere websites of het internet te hinderen of te omzeilen. We behouden ons het recht voor je gebruik van de Dienst of van enige daarmee verband houdende website stop te zetten op grond van deze bepaling over verboden gebruik.
ARTIKEL 13 - UITSLUITING VAN GARANTIE; AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKINGEN

We garanderen niet dat onze Dienst tijdens je gebruik zonder onderbreking, tijdig, beveiligd of vrij van fouten zal zijn.

We garanderen niet dat de resultaten die kunnen worden bereikt met het gebruik van de Dienst, nauwkeurig of betrouwbaar zijn.

Je stemt er mee in dat we de Dienst periodiek voor onbepaalde duur kunnen verwijderen en op welk moment ook kunnen beëindigen, zonder je daarvan vooraf kennis te geven.
Je gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat je de Dienst geheel op eigen risico gebruikt, en dat je als enige het risico draagt van de onbeschikbaarheid van de Dienst. De Dienst en alle producten en diensten die je via de Dienst worden geleverd, worden (tenzij we uitdrukkelijk anders bepalen) je verstrekt in de staat waarin ze zich bevinden ("as is") en voor zover ze beschikbaar zijn ("as available"), zonder enige uitdrukkelijke of stilzwijgende garantie van welke aard ook, waaronder garanties van verkoopbaarheid, verkoopbare kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel of niet-inbreukmakendheid.
In geen geval kunnen BuuBaa.com, onze bestuurders, leidinggevenden, gelieerde bedrijven, agenten, vertegenwoordigers, aannemers van werk, contractanten, stagiairs, leveranciers, dienstverleners of licentieverleners aansprakelijk worden gesteld voor enig nadeel, verlies, enige schade of enige vordering of enige directe, indirecte, incidentele of bijzondere schade, schadevergoeding als straf, of gevolgschade van welke aard ook, met inbegrip van schade uit winstderving, omzetderving, verlies van besparingen of gegevens, vervangkosten of enige gelijkaardige schade, hetzij contractueel, uit onrechtmatige daad (met inbegrip van nalatigheid), op basis van risicoaansprakelijkheid of anderszins, die voortvloeit uit je gebruik van de Dienst of van producten die via de Dienst zijn verkregen, of voor enige andere vordering die op welke manier ook verband houdt met je gebruik van Dienst of van enig product, met inbegrip van vorderingen ten aanzien van fouten of weglatingen wat content betreft, of enig verlies of enige schade van welke aard ook als gevolg van het gebruik van de Dienst of enige content (of enig product) die is geplaatst, doorgestuurd of anderszins via de Dienst ter beschikking is gesteld, zelfs indien we op de hoogte zijn gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.
Omdat het in sommige rechtsgebieden niet is toegestaan de aansprakelijkheid voor incidentele schade of gevolgschade te beperken, is onze aansprakelijkheid voor dergelijke schade beperkt in de ruimste mogelijke mate waarin dit wettelijk is toegestaan.

ARTIKEL 14 - VRIJWARING

Je stemt ermee in BuuBaa.com en onze moedermaatschappij, dochtermaatschappijen, gelieerde bedrijven, partners, bestuurders, leidinggevenden, (handels)agenten, aannemers van werk, contractanten, licentieverleners, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiairs en werknemers te vrijwaren en te verdedigen tegen en schadeloos te stellen voor om het even welke vordering of eis van een derde, met inbegrip van voor redelijke vergoedingen voor rechtsbijstand, die voortvloeit uit de niet-nakoming door jou van deze Algemene Voorwaarden of van de documenten die daarin door verwijzing zijn opgenomen, of uit een inbreuk door jou op enige bepaling van wet- of regelgeving of op de rechten van een derde.
ARTIKEL 15 - SCHEIDBAARHEID

Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden onrechtmatig, nietig of onafdwingbaar is, blijft deze bepaling in de ruimst mogelijke mate waarin dit wettelijk is toegestaan van kracht en wordt die bepaling geacht scheidbaar te zijn van deze Algemene Voorwaarden, zonder dat dit afbreuk doet aan de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

ARTIKEL 16 - BEËINDIGING

De verbintenissen en verplichtingen die de partijen zijn aangegaan voorafgaand aan de datum van beëindiging, blijven in alle gevallen gelden na de beëindiging van deze overeenkomst.

Deze Algemene Voorwaarden blijven van kracht tot zij door jou of door ons worden opgezegd. Je kunt deze Algemene Voorwaarden te allen tijde opzeggen door ons te laten weten dat je onze Diensten niet langer wilt gebruiken, of door onze website niet langer te bezoeken.
Indien we geheel naar eigen inzicht menen of vermoeden dat je een bepaling van deze Algemene Voorwaarden niet bent nagekomen, kunnen we deze overeenkomst te allen tijde en zonder kennisgeving beëindigen en blijf je aansprakelijk voor alle bedragen die verschuldigd zijn tot en met de datum van beëindiging. Daarnaast kunnen we je ook de toegang weigeren tot onze Diensten (of tot een deel daarvan).

ARTIKEL 17 - VOLLEDIGE OVEREENKOMST

Het feit dat we een recht of bepaling van deze Algemene Voorwaarden niet uitoefenen of niet afdwingen, houdt geen afstand in van dit recht of van deze bepaling.

Deze Algemene Voorwaarden en alle beleidslijnen of operationele regels die door ons op deze website of met betrekking tot de Dienst worden gepubliceerd, vormen de volledige overeenkomst tussen jou en ons en bepalen je gebruik van de Dienst. Ze treden in de plaats van alle eerdere en bestaande mondelinge en schriftelijke overeenkomsten, communicaties en voorstellen tussen jou en ons (waaronder vorige versies van de Algemene Voorwaarden).
Als een bepaling van deze Algemene Voorwaarden voor meerdere uitleg vatbaar is, kan deze niet tegen ons worden uitgelegd.


ARTIKEL 18 - TOEPASSELIJK RECHT

Deze Algemene Voorwaarden en alle andere overeenkomsten op grond waarvan we je de Diensten leveren, dienen uitsluitend te worden uitgevoerd en uitgelegd overeenkomstig het recht van het adres wat overeenkomt met het antwoordnummer:
Antwoordnummer: 10642
Postcode antwoordnummer: 2410 VB
Plaats antwoordnummer: Bodegraven

ARTIKEL 19 - WIJZIGINGEN VAN DEZE SERVICEVOORWAARDEN

De geldende versie van de Algemene Voorwaarden is steeds te vinden op deze pagina.

We behouden ons het recht voor de Algemene Voorwaarden naar eigen inzicht geheel of gedeeltelijk aan te passen, te wijzigen of te vervangen, door updates en wijzigingen te publiceren op onze website. Je bent er verantwoordelijk voor onze website regelmatig te raadplegen om na te gaan of er iets gewijzigd is. Als je onze website blijft bezoeken of de Dienst blijft gebruiken nadat we wijzigingen aan deze Algemene Voorwaarden hebben gepubliceerd, betekent dit dat je deze wijzigingen aanvaardt.


ARTIKEL 20 - CONTACTGEGEVENS

Vragen over deze Algemene Voorwaarden kun je sturen naar info@BuuBaa.com.

Lees hier alles over Betalingen

Hoe ontvang ik mijn factuur?

Via een automatische e-mail ontvangt u de factuur digitaal. Na het plaatsen van uw bestelling ontvang je een bestelbevestiging met een overzicht van jouw artikelen. De factuur sturen we digitaal mee wanneer je pakket naar je onderweg is. Ook ontvang je bij verzending een e-mail met jouw track & trace-code. In de verpakking van uw bestelling vind je geen pakbon of factuur. Je kunt dus met een gerust hart een online bestelling plaatsen om iemand te verrassen.

Hoe kan ik mijn bestelling betalen?

Wij vinden het belangrijk om het betalingsproces zo makkelijk mogelijk te maken. Daarom bieden we verschillende manieren om je bestelling af te rekenen. Zie het overzicht hieronder. Zodra wij je betaling hebben ontvangen, wordt je bestelling direct verzonden. Sommige betalingsmethodes zijn sneller dan andere.

Om een bestelling te plaatsen volg je eenvoudig deze drie stappen:


1. Shop online en vul het winkelmandje
2. Ga naar afrekenen en vul jouw gegevens in
3. Selecteer de gewenste betaalmethode en klik op afrekenen

 • - iDEAL wordt direct verwerkt (tip!)
 • - Klarna / achteraf betalen wordt direct verwerkt (tip!)
 • - Kosten: € 0,95- PayPal wordt direct verwerkt
 • - Mastercard/VISA wordt direct verwerkt
 • - Bankoverschrijving duurt circa 2-3 werkdagen


  Alle prijzen op onze website zijn in Euro's inclusief BTW

Bekijk alle acties en kortingen

Acties en kortingen

Wij hebben op dit moment geen lopende acties.

Hoe kan ik mijn bestelling betalen?

Als je op zoek bent naar een geschikte manier om te betalen, is het belangrijk om de opties te overwegen die het beste bij je passen. Er zijn verschillende methodes waaruit je kunt kiezen, waaronder achteraf betalen. Hoewel het een goede optie kan zijn, moet je er rekening mee houden dat er extra kosten aan verbonden zijn. Als je hulp nodig hebt bij het maken van de juiste keuze, staan wij altijd klaar om je te helpen. Wij kunnen je ook adviseren bij het kopen van alle artikelen die wij aanbieden.

Lees hier alles over levering en bestellingen

Welke bezorgopties bieden jullie aan?

BuuBaa verstuurd via PostNL (NL - BE - DE)

Als je een bestelling plaatst, krijgt ons systeem daar automatisch een melding van. Daarna worden uw artikelen bij elkaar gepakt en vervolgens worden uw pakketjes ingepakt. Bijna alle artikelen (mits op voorraad) worden verstuurd via PostNL. Zodra PostNL uw pakket in handen heeft ontvangt je track & trace code om je bestelling de volgende dag te volgen. Tijdens het afleveren van je bestelling dien je thuis te zijn en te tekenen voor ontvangst.

PostNL biedt het pakket bij u thuis aan. Wanneer je niet aanwezig bent zal de bezorger proberen om het bij de buren af te geven. Is er niemand aanwezig bij jou en/of jouw buren, dan wordt het pakket afgeleverd bij het dichtstbijzijnde PostNL afhaalpunt.

Het is dan mogelijk om binnen 7 dagen uw pakket af te halen, dat kan op momenten waneer de afhaalpunt geopend is, bekijk de openingstijden op google. In alle gevallen ontvangt je netjes een briefje in uw brievenbus met informatie over de bezorging (bijv. waar het is afgeleverd, wanneer de bezorger weer komt of waar je het af kan halen).


Bestellingen die op werkdagen voor 18:00 uur geplaatst en betaald zijn, worden door ons uitgeleverd aan PostNL en de volgende dag thuisbezorgd. Bestellingen die op zaterdag voor 13:00 geplaatst en betaald zijn, worden door ons uitgeleverd aan PostNL en op maandag verwerkt en thuisbezorgd.

In enkele gevallen (zoals extreme drukte, feestdagen, stakingen e.d.) kunnen pakketten vertraging oplopen. Hierin zijn wij afhankelijk van PostNL. In België en Duitsland worden deze in 2-3 werkdagen thuisbezorgd. 

Wat is de Levertijd?

Levertijden PostNL (NL - BE)

PostNL streeft ernaar om klanten de best mogelijke service te bieden. De prioriteit van PostNL is om klanten een veilige, betrouwbare en betrouwbare bezorgservice te bieden. Met hun betrouwbare en kosteneffectieve leveringen, heef PostNL als doel om klanten de mogelijkheid te bieden om vanaf elke locatie te genieten van hun producten. 

Als je een pakket wilt ontvangen via PostNL, kun je er op rekenen dat je het binnen 1-2 werkdagen thuis ontvangt. Bij de feestdagen kan de levertijd variëren, maar PostNL streeft er altijd naar om binnen 3-5 werkdagen je pakket te leveren. Soms kunnen er vertragingen optreden als gevolg van drukte of het weer, maar PostNL zal er altijd alles aan doen om ervoor te zorgen dat je pakket zo snel mogelijk bij je wordt afgeleverd. 

PostNL staat voor een betrouwbare en kosteneffectieve leveringsservice die klanten de vrijheid geeft om te genieten van hun producten waar ze maar willen. 

PostNL is gedreven om betrouwbare en klantgerichte service te bieden, waarbij de klantbeleving de hoogste prioriteit heeft.


Vertraging bij PostNL
Helaas kan het soms voorkomen dat er vertragingen optreden bij PostNL. 

Gelukkig komt dit vrij zelden voor, maar het is aan te raden om rekening te houden met wat extra tijd als je verzendt met PostNL. Er zijn bepaalde maanden, zoals december en januari, waarin de drukte bij PostNL een stuk hoger ligt dan normaal. Dit komt doordat veel mensen in deze maanden hun cadeautjes verzenden. Omdat het personeel bij PostNL hier dan meer werk aan heeft, kan het gebeuren dat er vertragingen optreden. 

Mocht je vertraging oplopen door PostNL, dan is het goed om eerst contact op te nemen met hen. Zij kunnen je meer informatie geven over de reden waarom je verzending is vertraagd en wat je kunt doen om dit te verhelpen.

Wat zijn de verzendkosten bij BuuBaa.nl

Hieronder kunt u meer informatie vinden over de verzendkosten bij BuuBaa.nl

PostNL (Nederland en België)
Bestelling vanaf € 55,- Gratis
Bestelling onder € 55,-€ 5,99

Via BuuBaa.nl is het mogelijk op uw pakketten op een betaalbare manier aan te kopen. Het is goed om te weten dat het mogelijk is om gebruik te maken van gratis versturen. Als je een bestelling plaatst vanaf 55 euro, dan worden de verzendkosten niet in rekening gebracht. Maar als de waarde van je aankopen onder de 55 euro ligt, dan komen er verzendkosten bij. De kosten van verzenden bedragen 5,99 euro. Dus als je je aankopen gratis thuis geleverd wilt krijgen, dan is het belangrijk dat je voor minimaal 55 euro aan artikelen in je winkelmandje hebt.

Lees meer over Service & retouren

Hoe retourneer ik een bestelling?

Ruilen en retour

Wij bieden je de mogelijkheid om je bestelling binnen 14 dagen na ontvangst te retourneren. Let wel op dat retourzendingen alleen geaccepteerd kunnen worden als deze ongebruikt en onbeschadigd zijn. Je dient indien redelijkerwijs mogelijk de originele verpakking in goede staat te retourneren.

Eventuele retourkosten zijn voor je eigen rekening. Als je tijdens je bestelling verzendkosten hebt gemaakt om de bestelling te ontvangen, dan krijg je deze van ons terug mits de volledige bestelling wordt geretourneerd. Als niet alle artikelen uit de bestelling worden geretourneerd, zullen wij de verzendkosten niet crediteren.

Retourzendingen dienen vanzelfsprekend weer als nieuw verkocht te kunnen worden. Test de aankoop daarom thuis zoals je dat in een winkel zou doen. Artikelen die gemonteerd zijn geweest en/of buiten gebruikt zijn, kunnen niet meer geretourneerd worden. Retourzendingen worden gecontroleerd voordat deze geaccepteerd worden.

Hieronder een aantal tips hoe je een aankoop kunt uitproberen waarna je het zonder problemen kunt ruilen of retourneren.

 

Je mag de aankoop wel:

 • Voorzichtig uit de verpakking halen (bewaar de verpakking)

 • Binnenshuis testen zonder gebruikssporen na te laten

 • Beschermfolie niet van de buggy Verwijderen

 

Je mag de aankoop niet:

 • Buitenshuis testen

 • Monteren d.m.v. schroeven of lijmen

 

Retouradres:
Antwoordnummer: 10642
Postcode antwoordnummer: 2410 VB
Plaats antwoordnummer: Bodegraven

Retourneren van een bestelling
Vergeet niet om het retourformulier altijd ingevuld in de verpakking mee te sturen.

 1. Download en print een van de onderstaande retourformulieren:

Download retourformulier Download Europees Modelformulier

 

Wat zijn de kosten om een artikel te retourneren?

Bij BuuBaa is het mogelijk om het artikel binnen 14 dagen na ontvangst te retourneren. Je kunt allerlei redenen hebben om een artikel te retourneren. Daarom vragen wij je altijd zo volledig mogelijk ons retourformulier in te vullen. Onze medewerkers weten dan precies wat er met je bestelling moet gebeuren. Je hoeft niet te betalen voor een reguliere retourzending.

Kan ik een artikel omruilen?

Het omruilen van producten is mogelijk, maar met beperkingen. cadeauset's die geopend zijn, kunnen niet meer omgeruild worden. Dat komt omdat wij de hygiëne daarna niet meer kunnen garanderen. Andere producten, mits onbeschadigd en ongebruikt, mogen wel worden omgeruild.

Heb je een artikel besteld dat niet helemaal naar wens is? Omruiling is mogelijk! Je hebt 14 dagen de tijd om je bestelling om te ruilen. Vraag een retourlabel aan en lees de tab "Hoe retourneer ik een bestelling" voor meer informatie.

Mijn artikel is Beschadigd

Als u een beschadigd artikel van BuuBaa heeft ontvangen, moet u contact opnemen met de klantenservice om uw klacht te melden, Dat kan telefonisch of per e-mail. Vraag of u het artikel mag retourneren en of u een vervangend product of een restitutie kunt krijgen. BuuBaa zal u vervolgens door de procedure leiden om uw probleem op te lossen.

Verkeerd geleverd artikel

Hebt u een verkeerd pakket geleverd gekregen? Maakt u zich dan geen zorgen, wij staan voor u klaar om een goede oplossing te bieden! Om onze service zo goed mogelijk aan u te kunnen bieden, is het belangrijk dat u ons contact formulier invult. U kunt ons ook per mail of telefonisch bereiken. BuuBaa staat altijd voor u klaar en is toegewijd om u de beste service te bieden.

Wat is de algemene garantie

Bij BuuBaa heb je recht op een fabrieksgarantie op alle artikelen. Deze garantie is standaard bij de producten inbegrepen en staat omschreven bij de specificaties. Wij zorgenervoor dat alle details duidelijk omschreven zijn. Daarnaast gelden de wettelijke rechten van de klant, ongeacht de fabrieksgarantie. De wettelijke garantie houdt in dat een product moet doen wat je er redelijkerwijs van mag verwachten.

- Bij schade aan de zaken die optreedt tijdens de garantieperiode, zal BuuBaa aansprakelijk zijn, tenzij de schade het gevolg is van het feit dat de afnemer de zaken gebruikt in strijd met de daarbij verstrekte gebruiksaanwijzing of door andere fouten die door de afnemer worden gemaakt. - Als gevolg van onjuist gebruik of onvoldoende zorg voor kinderwagen, loopfietsen en andere artikelen komen alle garanties en waarborgen te vervallen.

Garantiebepalingen zijn alleen van toepassing bij het gebruik van de geleverde artikelen dat past bij het doel waarvoor het bestemd is. Dit betekent onder andere dat de artikelen niet in de buurt mag zijn van vuur of andere warmte bronnen, Niet in vochtige ruimtes word gehouden, en dat het niet wordt blootgesteld aan extreme kou, vochtigheid, warmte of droogte.

Klachten behandelingen

Indien je een klacht hebt over een product of onze dienstverlening, kun je contact opnemen met onze service-afdeling. Binnen maximaal 4 werkdagen na ontvangst van je melding, zal je een inhoudelijke reactie ontvangen van een van onze medewerkers. Onze serviceafdeling biedt een snelle oplossing voor schade aan een product en in veel gevallen kunnen we zelfs voor een vervangend leenproduct zorgen. Mocht de klacht echter niet door ons opgelost kunnen worden, kan er een beroep worden gedaan op de Geschillencommissie Thuiswinkel, www.sgc.nl, via postbus 90600, 2509 LP te Den Haag of via het ODR Platform.

Formulieren

 

Tab 2

Klantenservice Openingstijden

Vooriedereen die een vraag heeft of hulp nodig heeft: onze klantenservice staat de hele week voor u klaar! Wij zijn geopend van 8:00 tot 21:00, dus aarzel niet om contact met ons op te nemen als u hulp nodig heeft. Wij staan klaar om u te helpen!

Tab 2

Contact

Heeft u vragen? Bezoek onze contact pagina en kies de contactmethode die het beste bij u past. Onze klantenservice staat voor u klaar van 8:00 tot 21:00 in de avond. Voor de meest gestelde vragen, kunt u ook terecht op onze meest gestelde op deze pagina [klik hier].